Eckerö Group har flyt med systemen

Många har kryssat mellan Stockholm och Mariehamn. Men färre känner till att det är Integrationsbolaget som får Eckerö Groups verksamhet att flyta på.
– Vårt samarbete med Integrationsbolaget är en förutsättning för att kunna bedriva en kostnadseffektiv systemförvaltning av hög kvalitet. Det gäller ända ut till kundkontakten, säger Robin Weiss, CIO på Eckerö Group.

Eckerö Group bedriver passagerar- och bilfärjetrafik på Ålands hav och finska viken, kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn samt sköter transporter för exportindustrin mellan Finland/Sverige och kontinenten. Den komplexa verksamheten och de speciella krav som ställs på sjöfartsverksamhet gör att man har många system som behöver prata med varandra.

Vi är extremt nöjda med Integrationsbolaget. Vi startade med en strategisk inriktning för hela integrationen och har idag åtta tjänster integrerade. Jag räknar med att vi är uppe i 20 tjänster inom något år.

Integrationsbolaget har lagt grunden för all integration genom en övergripande strategi, men arbetar också med löpande förvaltning och utveckling. Den anpassade integrationsstrategin gör det möjligt att snabbare få igång nya tjänster och genomföra andra förändringar.

Eckerö Group har tät kontakt med Integrationsbolaget, både vad gäller den löpande förvaltningen och utvecklingsarbetet, och då de är mycket imponerade av samtliga delar fortsätter samarbetet löpande framöver.

 

Fakta Eckerö

Eckerökoncernen har cirka 1 200 anställda och årsomsättningen uppgår till ca 240 miljoner euro.

Koncernen transporterar årligen ca 3,1 miljoner passagerare och ca 60 000 fraktenheter på de egna linjerna.

Totalt ingår 6 fartyg i flottan. Koncernen bedriver även busstrafik på Åland.