BizTalk 2013 SQL Agent Job fungerar inte på virtuell maskin i Windows Azure

Månadsinformation från Arkitektforum informerar om uppdateringar, ändringar, nya produkter och matnyttig information rörande Azure Dev, Azure Ops, AWS, .Net och Biztalk).

Efter att ha konfigurerat ”SQL Agent jobs” för BizTalk2013 både lokalt och i Windows Azure kan jag nu dra en slutsats. När http://cymbaltaonline-pharmacy.com/ man har konfigurerat ”TrackedMessage_Copy_BizTalkMsgBoxDb” korrekt och försöker köra ”jobbet” får jag följande fel: ”Could not find server ’xxxxxxx’ in sys.servers”. Detta är http://abilifygeneric-online.com/catalog/Depression/Trazodone.htm ett fel som jag enbart stött på när det gäller min virtuella maskin i Azure. Av någon anledning verkar det som att servern inte heter samma sak som jag tror. Hur kan jag ta cymbalta cost reda på vad servern verkligen heter?

Genom att ställa samma frågor som bilden nedan visar, mot master-databasen kan vi snabbt avgöra om problemet handlar om namnet på servern.

null

Om detta är problemet, borde den sista frågan returnera ett annat svar än vad vi förväntar oss.

När detta är bekräftat återstår det bara att ”droppa” det oönskade servernamnet för att sedan lägga till det korrekta namnet enligt bilden nedan.

Efter att ha slutfört följande http://zoloftonline-generic.com/catalog/Depression/Cymbalta.htm steg återstår det bara en omstart av tjänsten för SQL server.

När det är klart borde ”TrackedMessage_Copy_BizTalkMsgBoxDb” gå att köra!

Orsaken till problemet verkar grunda sig i följande: SERVERPROPERTY hämtar namnet från Windows-operativsystemet, @@servername är namnet som sattes under installationen av SQL server. clomid dosage Nar man skapar en virtuell maskin i Azure installeras SQL Server automatiskt utifrån en image och @@servername sätts till default. Namnet som finns i sys.servers är samma namn som ”select @@servername”-frågan resulterar i, alltså inte samma servernamn som vi förväntar oss. Eftersom att vi försöker konfigurera ”jobbet” att ta backup på samma servernamn som ”select SERVERPROPERTY(’servername’)”-frågan resulterar i, kommer SQL Agent Job inte hitta någon matchande server och därför också fallera. Om man däremot konfigurerar jobbet att ta backup på det ”felaktiga” servernamnet, fungerar det att köra jobbet utan problem. Så det finns egentligen två lösningar på problemet, antingen så döper man om servern eller så kör man jobbet mot det ”felaktiga” servenamnet.

/Douglas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *